Home ข้อคิด คน 5 ประเภทนี้แหละ ยิ่งเราอยู่ห่าง ชีวิตยิ่งดีขึ้น ตามตำราของขงเบ้ง

คน 5 ประเภทนี้แหละ ยิ่งเราอยู่ห่าง ชีวิตยิ่งดีขึ้น ตามตำราของขงเบ้ง

0 second read
0
0
29

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้นมีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความ ชั่ ว ของบ้านเมือง

โดยจัดคนไว้ห้าแบบเรียกว่า “ ห้ า ชั่ ว ” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่า

คนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ขายชาติ เ ล ว ท ร า ม  ต่ำ ช้ า ไร้ ศี ล สั ต ย์ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล

อ ย่ า ได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด กองทัพจะพ่ายแพ้บ้านเมืองจะล่มจมเพราะมี “ห้ า ชั่ ว” ได้แก่

1. ประพฤติเหลวแ ห ล ก

คือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียมสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา

ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลก

แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลายคิดแต่จะได้หน้าได้ตาให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

2. ล่อลวง

คนที่ขยายเรื่องราวสร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงปลุก ผี ร่ า ย มนต์

เผยแพร่ไสยเวทเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด

ชอบคุยโวโอ้อวดสร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

3. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อนประจบสอพลอคอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว

จนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่างลับๆไม่สนใจชาติบ้านเมือง

4. แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย

แบ่งพรรคแบ่งพวกสมคบคิดกันจงใจหาเรื่องใส่ ร้ า ย คนดีมีปัญญาให้ เ สี ย หาย

หาประโยชน์ใส่ตัวและกลุ่มของตนเองด้วยการทำลายผู้อื่น

5. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บคอยจับผิดและยุยงให้คนแ ต ก แ ย ก กัน

ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่คนคิดแค้นผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัว

คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกงไร้ศีลไร้ สั ต ย์

คนทั้งห้าประเภทนี้พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่างระมัดระวังอย่าได้ใกล้ชิด

สนิทสนมหรือหลงไปไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันขาด

ขอบคุณที่มา : ละมุนละไม

Load More Related Articles
Load More By adminkidtook
Load More In ข้อคิด

Check Also

8 เสน่ห์ของผู้หญิง ที่ทำให้เราเป็นคนที่น่าค้นหา ใครเห็นเป็นต้องสนใจ

1 ไม่ต้องพูดทุกอย่ า งที่คิด อะไรไม่ดีเก็บไว้ในใจก็พอ เราควบคุมความคิดในส ม องตัวเองไม่ได้…