Home ข้อคิด 12 นิ สั ย ของมี EQ สูงมีความฉลาดทางอ า ม ร ม ณ์ และมีจิตใจที่ดีมากๆ

12 นิ สั ย ของมี EQ สูงมีความฉลาดทางอ า ม ร ม ณ์ และมีจิตใจที่ดีมากๆ

2 second read
0
0
26

คนเรามักจะคิดว่าคนฉลาดมักจะเป็นคนที่ต้องเรียนหนังสือเก่ง

คิดเลขเก่งรอบรู้สาระต่างๆและมองว่าบุคคลฉลาด

ทั้งหลายจะได้ดีในหน้าที่การงานแต่แท้จริงแล้วหารู้ไม่ว่า

ความฉลาดทางตรรกะสมองหรือ IQ เป็นเพียงแค่ส่วนนึง

ซึ่งยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เรียกว่าความฉลาดทางอามรณ์หรือ EQ

สิ่งนี้แหละจะเด่นชัดและมีน้ำหนักว่า IQ แน่นอน อ ย่ า งที่คุณเคยสังเกตุ

เห็นคนเก่งมักจะมีเพื่อนน้อยเพราะเขามีอัต ต า สูง

ในขณะเดียวกันคนที่อ าร ม ณ์ ดี อั ธ ย า ศั ย ดีมักจะมีความสุขประสบความสำเร็จ

และเป็นที่รักของคนรอบข้างมากกว่าวันนี้เรายินดีที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่า

ลักษณะเด่นแท้จริงของคนที่มีความฉลาดทาง อ า ร ม ณ์

นั้นเป็น อ ย่ า ง ไร ลองมาดูกัน มั้ยว่าตัวเราเองจะมีกี่ข้อ

1. ไม่ตัดสินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นคนที่มีความใจกว้างเข้าถึงง่าย

และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน

การรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ให้มากจะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเ สี ย

หากเจอใครทำอะไรที่แปลกหรือแตกต่าง อ อ ก ไปเราก็แค่ต้อง พ ย า ย า ม

เรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของเขาเท่านั้นเอง

2. ไม่แล้งน้ำใจ

คนที่มีความฉลาดทาง อ า ร ม ณ์ มักจะแสดงน้ำใจให้ผู้อื่นเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความคิดหรือแม้แต่ ท รั พ ย า ก ร ที่พวกเขามี

เรียกง่ายๆว่าไม่เคยหวงอะไรแม้แต่ชื่อเสียงของเขา

เขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

3. ไม่ก้าวร้ า ว

แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูงหรือต่อให้เป็นแค่พนักงานขาย

ในซุ้มเครื่องดื่มเล็ก ๆริมทางพวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่าเทียม

สุภาพเหมือนกันให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

4. ไม่ พ ย า ย า ม ทำให้คนอื่นมาชอบ

คนที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร

และตระหนักได้เสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคน เ ก ลี ย ด

ดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิ ด

พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืนทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่ม เ ก ลี ย ด พวกเขาก็ยินดี

5. ไม่เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์สูงมักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง

ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พันมาโน้มน้าวใจหรือมีข้อเสนอ

ดีงามแค่ไหนพวกเขาจะเ ลื อ ก สิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ

เท่านั้นพวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไปเพราะพวกเขาเชื่อว่า

คนเราต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้วแค่ภูมิใจ

ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อ ย่ า เอนไหวไป ต า ม ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

6. ไม่เป็นพวกวัตถุนิยม

ความสุขของคนที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์สูงคือ

การได้ทำอะไรต ามที่ใจต้องการไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ

พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อของใช้อะไร ต า ม กระแส

แต่ซื้อต ามที่ใจบอกและพวกเขาก็มองว่า

คนที่ชอบซื้อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้น

ไม่ได้ผิ ด แต่อย่ างใดต่างคนต่างก็แค่ทำต า มใจตัวเองเท่านั้น

7. ไม่สนใจโทรศัพท์ขณะพูดคุยกับคนอื่น

เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ

สิ่งใดไม่เกี่ยวข้องเช่น โทรศัพท์มือถือ

พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ด ข า ด

ถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ ต า ม

8. ไม่อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ ต า ม

พวกเขาจะไม่ด่วนสรุปไม่ตัดสินใจด้วยอา  ร ม ณ์

และไม่โจมตีกลับเพื่อเป็นการแก้แ ค้ น แต่จะยอมรับทุก อ ย่ าง

และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอ ดเวลา

ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

9. ไม่ผิดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์สูงมักจะดึง ดู ด เข้าหากันเอง

เพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น

เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำตามที่พูด รั ก ษ า คำพูดของตัวเองเสมอ

10. ไม่มีอีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์สูงมักจะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบไม่ได้ อ ย า ก

เป็นที่สนใจและไม่ อ ย า ก ได้ผลประโยชน์จากใคร

อะไรถูกก็ว่า ต า ม ถูก อะไร ผิ ด ก็แค่ บ อ กว่า ผิ ด เท่านั้นเอง

11. ไม่หน้าไหว้หลังหล อ ก

พวกที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์สูงมักจะแก้ไขปัญหา

ของตัวเองก่อนพวกเขาจะเรียนรู้ข้อ ผิ ด พ ล า ดนั้นๆ

อ ย่ า งละเอียดก่อนจึงค่อยบ อ กคนอื่นต่อ

และถ้าพวกเขาบ อ กให้คนอื่นทำอะไรแล้ว

เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ด ข า ด

12. ไม่โอ้อวด

พวกที่มีความฉลาดทางอา  ร ม ณ์สูงนั้น

เป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง

ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร

ก็แค่ทำไปตามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้องใครจะเห็นก็เห็น

ใครไม่เห็นก็ช่างอ่านจบแล้วเพื่อนๆ มี นิ สั ย เหล่านี้กี่ข้อ

กันบ้างคะหากใครมีมากกว่า 6 ข้อ นั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มี

EQ สูง เป็นคนที่นิสัยดีน่าคบหามากเลยทีเดียว

ขอให้รัก ษ า จิตใจที่ดีงามแบบนี้ไปนานๆนะคะ

ที่มาจาก เกษตรคิดดี

Load More Related Articles
Load More By adminkidtook
Load More In ข้อคิด

Check Also

ข้อคิดของการเ ลื อ ก คบมิตรสหาย อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมาก

ช า ยหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปเลือกซื้อชามในร้าน เขาหยิบชามใบหนึ่งขึ้นมาเมื่อเห็นชามใบที่ถูกใ…