Home ข้อคิด 5 ข้อดีของคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมักจะมีแรงดึ งดู ด

5 ข้อดีของคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมักจะมีแรงดึ งดู ด

39 second read
0
0
28

เคยสังเกตกันมั้ยว่าทำไมคนที่เป็นอินโทรเวิร์ท( I nt r o v e r t)

หรือคนโลกส่วนตัวสูงมักจะมีแรงดึง ดู ด บางอย่ างที่ทำ

ให้คนอ ย า กจะเข้าหาลองไปดู 4 เหตุผลทางวิ ท ย าศาสตร์เหตุใด

คนโลกส่วนตัวสูงถึงมีแรงดึงดูดสูงกันได้เลย

1.คนโลกส่วนตัวสูง

พวกเขาสามารถใช้พลั งที่มีผลิตผลงาน อ อ กมาอย่ างมี

ประสิทธิภาพคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นพวกที่มักจะ

มีปากมีเ สี ย งชอบพูดชอบอ อ กความเห็นแต่พูดถึงเรื่องผลงานแล้ว

ส่วนใหญ่ชาวอินโทรเวิร์ทจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

ในงานวิ จั ย ที่ได้ตีพิมพ์ในได้ทำการเก็บข้อมูลพนักงานจำนวน 1 7 , 0 0 0 คน

และ C E O อีก 2 , 0 0 0 คน พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ C EO ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่

การงานนั้นเป็นพวกโลกส่วนตัวสูง(I nt r o v e r t s)น อ กจากนี้ยังมี

เหล่าคนมีชื่อเสียงที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอีก

หลายคนที่เป็นชาวอินโทรเวิร์ทอ ย่ า ง มหาตมะคานธี ,

อัลเบิร์ต ไอสไตน์,วอร์เรนบัฟ เฟตต์,เจเค โรวริ่งเป็นต้น

2.เก่งเรื่องเ ซ็ กส์

จากการศึกษาพบว่าคนที่ชอบเข้าสังคมจะมี เ ซ็ กส์

บ่อยกว่าคนโลกส่วนตัวสูงจากข้อมูลผู้ช า ยที่ชอบ

เข้าสังคมจะมีเ ซ็ กส์ เฉลี่ย 5.5 ครั้งต่อเดือน

ในขณะที่ผู้ ช า ยโลกส่วนตัวสูงจะมี เ ซ็ กส์เฉลี่ย

เพียง 3 ครั้งต่อเดือนถึงจะไม่บ่อยเท่าแต่เป็นเ ซ็ กส์ที่ดี

มีคุณภาพและทำให้คู่นอนของเขาพึงพอใจได้มากกว่า

4.พวกเขามัก จะคิดก่อนพูด

นักจิตวิทย าได้อธิบายเอาไว้ว่าคนโลก

ส่วนตัวสูงมักจะคิดก่อนที่จะพูดโต้ตอบทุกครั้ง

พวกเขาจะคิดอย่ างถี่ถ้วนว่าควรพูดอะไรควรตอบแบบไหน

ให้ผลลัพธ์ อ อ กมาดีที่สุดและนั่นเป็นข้อดีที่ทำให้คน

พวกนี้กลายเป็นคนมีเสน่ห์มีแรงดึง ดู ดทางเพ ศ

จากการสำรวจพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชอบผู้ช า ย

ที่พูดน้อยๆตอบสั้นๆแต่ตรงประเด็นมากกว่าผู้ ช า ย ที่พูดไปเรื่อย

5. สมองของพวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า

จากการศึกษาของมหาวิทย าลัยฮาวาร์ดในปี 2 0 1 2

พบว่าชาวอินโทรเวิร์ทจะมีส มองเนื้ อ สีเทา

( G r a y Ma t t er )ที่อยู่ในส มองส่วน P r e f r o n t C o rt e x

ใหญ่กว่าส ม อ งของชาวเอกซ์โทรเวิร์ทซึ่งส ม อ ง

ในส่วนที่ว่านี้จะทำหน้าที่ในการตัดสินใจหรือเปรียบเสมือน C E O

ของ ส ม อ งนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนโลกส่วนตัวสูง

มักจะคิดอย่ างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่ าง

จึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะไม่ค่อย มีปั ญ ห า เรื่องการสำ ส่ อ น ทางเ พ ศให้เห็น

จาก k i d n a n k i d n e e

เรียบเรียงโดย

 

Load More Related Articles
Load More By adminkidtook
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 เคล็ดลับ การเอาตัวรอดในสมัยนี้แล้วชีวิตจะเปลี่ยน

1. มีอารมณ์ขัน คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาดมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าคนที่ทำ…