Home ข้อคิด 7 สิ่งที่เราควรมีในชีวิต ก่อนจะเข้าวัย 60 (อ่านแล้วดีมาก)

7 สิ่งที่เราควรมีในชีวิต ก่อนจะเข้าวัย 60 (อ่านแล้วดีมาก)

0 second read
0
0
27

1. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ

อย่ าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

อยู่ในสถานการณ์ใดก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส

แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น

อย่ าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจนักปราชญ์จีนกล่าวว่าจง

รื่นเริงเสมอไม่ว่าเราจะรวยหรือจนจงหัวเราะเสมอ

ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็นถ้าเราไม่อย ากเป็นคนโ ง่ขอให้

หัวเราะและยิ้มจากหัวใจการหัวเราะและยิ้มที่ดี

ครั้งหนึ่งทำให้หนุ่มขึ้นมากการวิตกกังวลครั้งหนึ่งทำให้

หัวหงอ กไปหลายเส้นการหัวเราะทำให้สุขภาพ

ใจและสุขภาพกายดีขึ้นมีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

2. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ

อย่ าให้คนรอบข้างกลายเป็นศั ต รู การทำตัวให้ผสมกลมกลืน

มิได้หมายความว่าทำตัวให้ตกต่ำ ชั่ ว ช้าไปตามคนรอบข้าง

เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่มเห ล้ า ชอบเล่นการ พ นั น

เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วยอย่ างนี้เรียกว่า ชั่ ว ตามกัน

ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้องเราต้องทำตัวให้ถูกต้อง

ให้ดีท่ามกลางความ ชั่ ว ทั้งหลาย สามารถยืนหยัดอยู่ได้

ในความดีแม้จะอยู่ท่ามกลางความ ชั่ ว

3. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ

อย่ าเป็นคนสิ้นหวังอย่ าโลภ อย่ าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อย่ าหม กมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสี ย

ถ้าความต้องการของเรามีน้อยจิตใจก็จะมีความสุข

จึงเกิดสันติสุขขึ้นคนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล

มีความต้องการน้อยชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนย าว

4. จงมีจิตเมตตา กรุณาอยู่เสมอ

คนมีจิตใจเมตตาจะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น

ไม่คิดและไม่ทำร้ ายผู้อื่นเมื่อเขาจะทำอะไร

เขาจะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโท ษ

ต่อผู้อื่นคนประเภทนี้ย่อมมีความสุขมีสุขภาพดีและอายุยืนย าว

5. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

ต้องแยกความดีออ กจากความ ชั่ ว ความถูกออ กจากความผิด

ได้อย่ างชัดเจนการที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม

นั้นจะไม่ถูกกิ เ ล ส ชักนำพาก่อให้เกิดความเดื อ ดร้อนและในจิตใจ

เขาจะไม่มีปั ญ ห ายุ่ง ย ากและความวิตกกังวลเป็น เ สี้ ย น ห น า ม ชีวิต

6. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอยข ย ะ

ความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำ

คิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวัน

ส่องมายังโลกความมืดก็จะถูกขับออกไป

7. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ

ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมาก

ก็จงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นซึ่งได้มาโดยชอบธรรม

หยัน ฟี ไ ต นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่า

ถ้ามองไปข้างหน้าจะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้

ถ้ามองไปข้างหลังเราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ

ในชีวิตมามากมายแล้วจงใช้ชีวิตอย่ างง่ายๆ

ข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว

ที่มาจาก chonburipost

Load More Related Articles
Load More By adminkidtook
Load More In ข้อคิด

Check Also

ข้อคิดดีๆ ในการให้กำลังใจตัวเอง วันนี้ต้องดีกว่าวันพรุ่งนี้

วันนี้ต้องดีกว่าวานนี้พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ทำดีในวันนี้พรุ่งนี้จะดีของมันเอง จงทำดีอย…